Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδας για Μηχανές Αναζήτησης (SEO) και Διαφήμιση

Η ιστοσελίδας σας θα εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα της Google

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας επιτυγχάνει βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας για όλες τις μηχανές αναζήτησης.

Προώθηση της ιστοσελίδας σας μέσω του AdWords

Λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις υποδείξεις σας, δημιουργούμε αποδοτικές καμπάνιες στο AdWords ώστε να επιτύχουμε και αποτελεσματική διαφήμιση.

Καθορισμός των λέξεων κλειδιών για επιτυχή διαφήμιση

Μαζί σας καθορίζουμε τις λέξεις κλειδιά που σχετίζονται με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας ώστε να επιτύχουμε αποδοτική διαφήμιση στο AdWords.

Παρακολούθηση στατιστικών της ιστοσελίδας σας για προσαρμογή των ρυθμίσεων

Εμφωλεύουμε κώδικα σε κάθε σελίδα της ιστοσελίδας σας ώστε να παρακολουθούμε διεξοδικά και περιοδικά τα στατιστικά τους και να πράττουμε αναλόγως.